Erasmus+ Voor je vergoeding in het buitenland

Erasmus+ voor studie en stage

Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Dit programma van de Europese Commissie is bedoeld om de samenwerking tussen deelnemende landen op alle onderwijsniveaus te bevorderen.De beurs van Erasmus+ is onder andere bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die een tijdje in het buitenland willen studeren of stage willen lopen en is toegankelijk voor alle studierichtingen. Deelnemende universiteiten en hogescholen maken onderling afspraken over het aantal studenten dat ze uitwisselen.

Beursbedrag Erasmus+

Het beursbedrag voor studie is minimaal € 150 en maximaal € 250 per maand, afhankelijk van het land van bestemming. Als je stage gaat lopen krijg je minimaal € 250 en maximaal € 350 per maand. De beurs is bedoeld als een tegemoetkoming in de reiskosten en een vergoeding voor de extra verblijfkosten. Als je studiefinanciering ontvangt, behoudt je die ook tijdens je studie- of stageperiode in het buitenland. Voor studenten met een handicap is aanvullende subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Het budget voor Erasmus+ wordt toegekend aan de onderwijsinstellingen. Dit betekent dat de instelling de beurzen onder de studenten verdeelt. Je vraagt de beurs aan bij je eigen universiteit of hogeschool. Neem contact op met het bureau buitenland of het internationaal contactpunt van jouw universiteit of hogeschool. Daar kunnen ze je informeren over eventuele aanvullende eisen van jouw instelling, bestaande uitwisselingsovereenkomsten en deadlines.

Landen

Aan het programma Erasmus+ doen alle 28 EU-lidstaten mee, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Zwitserland en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De bestemmingen hangen echter af van de afspraken die jouw universiteit of hogeschool heeft gemaakt met andere instellingen in het buitenland. Erasmus in het kortFolder

http://www.wilweg.nl/stage
× Hoe kan Sterrenstages je helpen?